Kjøpsbetingelser

Generelt

For å kjøpe kursplass hos Hundenmin, må du være 18 år. Foresatte kan kjøpe plass for personer under 18 år.

Hundeeier og innehaver av hund er selv ansvarlig for skader hunden kan påføre andre.

Hundeier og innehaver er i henhold til lov (skl. § 1-5) uansett skyld fra sin side pliktig til å erstatte skade som dyret volder på person eller på klær eller andre vanlige bruksting mens noen har dem på seg. Eier og innehaver av hund eller ville dyr som holdes i fangenskap, plikter uansett skyld fra sin side å erstatte tingskade dyret volder. Hundeeier og innehaver må selv til enhver tid vurdere risikoen for skader hunden kan forvolde og må sørge for tilbørlig tilsyn og gjøre det som er rimelig for å forhindre skader. Dette gjelder også til enhver tid hvor hunden deltar i undervisning med andre deltakere. Hundeeier og innehaver bør tegne egen forsikring som dekker skader hunden kan forvolde på seg selv og andre. Hundenmin fraskriver seg ethvert ansvar for skader hunden kan påføre seg selv eller andre.

Alle kunder av Hundenmin plikter til å oppgi ny adresse ved flytting, samt oppdatere e-post adresse og telefonnummer ved eventuelle endringer. Dette for å sikre at Hundenmin når sine kunder med informasjon om kurs, endringer, betalinger, etc.

Endringer

Hundenmin kan gjøre endringer i kursplanene. I disse tilfellene plikter Hundenmin å informere sine kursdeltakere.

Hundenmin kan avlyse kurs dersom det er påmeldt for få deltakere.

Bindende påmelding

Ved kjøp av standardkurs og kurs kortere enn 6 uker er påmeldingen bindende og gjelder for kurset du kjøper. Kursavgiften refunderes ikke.

Refusjon/ delvis refusjon av kursavgift gis kun ved fremlagt legeerklæring ved langvarig sykdom eller skade. Refusjon avregnes fra sykemeldingsdato, og sykemeldingen må leveres til Hundenmin snarest etter sykemeldingsdato.

Ved endringer av kurs (eks. bytte fra ett kurs til et annet) kan det påløpe et endringsgebyr på kroner 300,-

Kurset er i utgangspunktet bindende ved påmelding. Dersom dere allikevel får godkjent avmelding vil et gebyr tilfalle deg som kunde. Avmeldingsgebyret vil være på 1/3 av kursavgiften.  Avmelding etter kursstart er ikke mulig.

Betaling

Kundedata blir ikke delt med/solgt til en tredjepart og de oppbevares etter norsk lov.

Du vil etter påmelding motta en faktura med 10 dagersbetalingsfrist. Kommer påmeldingen seinere enn 14 dager før kursstart, må vi ha pengene på konto seinest dagen før kursstart. VIPPS (553640) kan benyttes ved betaling, men det tilkommer kroner 50 i gebyr.
Ved bruk av innbetalinger med bank eller VIPPS så er det viktig å skrive fakturanummer.

Faktura/Giro

Betalingsinfo blir enten tilsendt kunden i posten eller via den e-postadressen du har registrert deg med. Betalingsfrist er 10 dager fra bestillingsdato.

Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer vil påløpe.

Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente.

Rettigheter til bruk av øvelser & bilder/ opptak

Hundenmin står fritt til å bruke bilder/ opptak tatt fra våre kurs og sammenkomster i reklame- og pressemateriale og nettside.

Force majeur

Er Hundenmin forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Hundenmin fritatt for alt ansvar.

Kjøpsvilkår

Se her for informasjon om rettigheter ved kjøp av kurs og angrerett.

Priser og betaling

Alle priser er oppgitt i Norske kroner (NOK). Prisen er inklusive alle avgifter. Kursvirksomhet er fritatt for mva. Det påløper ingen ytterligere kostnader fra Hundenmin sin side ved bestilling via våre nettsider. Dersom du betaler gebyr til banken, er dette utenfor Hundenmin sitt ansvar.

Angrerett

Ved kjøp av standardkurs gjelder ikke angrerettsloven på samme måte som ved kjøp av f.eks gods på internett.
Angrerettsloven kapittel 5 §19 tar for segfølgende begrensninger:
Punkt b sier at: “Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom”.

Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom er for eksempel teater-, kino-, kurs-, konsert- og flybilletter. Tidsrommet må være begrenset og Hundenmin sine standardkurs faller innenfor denne begrensningen, dermed har ikke kunden angrerett. Kurs og pakker som varer i lengre periode kan falle innenfor angrefristen.

I slike tilfeller er man i stedet henvist til de avbestillingsregler som gjelder -se våre kjøpsbetingelser lengre opp.

På kurs som går utover «kortere tidsrom» vil kunden ha angrerett. Her er det 14 dagers angrerett fra kjøpsdato. For at angreretten skal inntre må kunden sende inn angrerettskjema. Last ned angrerettskjema her:

Angrerettskjema

Angrerett må benyttes innen kursets oppstart. Dersom kunden angrer etter kurset har startet kan Hundenmin kreve deler eller hele kursavgiften for påbegynte kurs.

Påmelding

Ved påmelding på kurs hos Hundenmin godtar du at Hundenmin og deres samarbeidspartnere kan sende ut informasjon via mail eller post til deg som kunde.

Kurs skal gjennomføres innen et år etter bestilling.

Tilbakebetalingsplikt
Hvis dere benytter angreretten, forplikter vi oss til å betale tilbake deres betaling for vare senest 30 dager etter at vi har mottatt varen, eller hvis det gjelder en tjeneste senest 30 dager etter at vi har fått melding om at dere ønsker å benytte angreretten.

Se også Forbrukerrådets hjemmesider for mer informasjon om deres rettigheter.